Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1976
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 4 (anul XXI)
aprilie 1976
 

Partidul, naţiunea, creatorii de artă
Cardinale la dramaturgia epopeii naţionale de Constantin Măciucă
Teatrul în judeţul dumneavoastră: judeţul Iaşi de Paul Tutungiu
Festivalul teatrului istoric. Craiova: Simpozionul „Teatrul şi făurirea epopeii naţionale” de Ionuţ Niculescu
Festivalul teatrului istoric. Botoşani: Festivalul teatrelor din Moldova de M. I.
Festivalul teatrului istoric. Constanţa: Repertoriul estival şi funcţia lui educativă de Stan Vlad
Directorul ? Nu-i o problemă ! de Virgil Munteanu
Cu privire la Haşdeu, Barbu Lăzăreanu şi teatru de Al. Mirodan
De la tradiţionala „atmosferă” cehoviană la un spectacol de acţiune de Andrei Băleanu
Cenuşiul cotidian alungă vise, speranţe, nădejdi de Sanda Toma
Esenţialul în viaţă este forma de Ion Lucian
Cronica dramatică: „Viaţa unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Viaţa unei femei" de Aurel Baranga (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Platon" de Dumitru Solomon (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Mihai Nadin
Unitate de concepţie şi diversitate tematică (Teatrul de Stat din Turda) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Evadarea" de Leonida Teodorescu (Teatrul de Stat din Turda) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Caractere" de Al. Monciu Sudinschi (Teatrul Giuleşti) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Ivona, principesa Burgundiei" de Witold Gombrowicz (Teatrul „Vasile Alecsandri" din Iaşi) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville" de Saul Levitt (Teatrul Mic) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Băiatul de aur" de Clifford Odets (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Puterea întunericului" de L. N. Tolstoi (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Mihai Nadin
Cronica dramatică: „Revista cu paiaţe" de M. Maximilian şi Vasile Veselovski (Teatrul Satiric-Muzical „C. Tănase”) de Maria Marin
Cronica dramatică: „Hai noroc şi... Zeilig Şor !" de Aurel Felea şi Alexe Marcovici (Teatrul Evreiesc de Stat) de Radu Albala
Reîntîlnire cu Nicuşor Constantinescu de Stan Vlad
Cronica dramatică: „Dreptatea mării" de Virgil Teodorescu (Teatrul de Tineret din Brăila) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Trei căsuţe şi trei drumuri" de Titel Constantinescu (Teatrul de Tineret din Brăila) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Păcală în satul lui" de Al. Struţeanu după Ioan Slavici (Teatrul de Păpuşi din Craiova) de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Prinţesa Majolenka" de Jan Romanovsky (Teatrul de Păpuşi din Craiova) de Ionuţ Niculescu
Oaspeţi de peste hotare: Teatrul „Drak” din Hradec Kralove - R. S. Cehoslovacă de Mihai Crişan
Viitorul rol - Marietta Luca de Maria Marin
Viitorul rol - Dinu Cezar de Maria Marin
Abua-bua, culturalistule ! de Florian Potra
Cronica plastică: Arta în industrie de Paul Cornel Chitic
„Spartacus” de Aram Haciaturian (Opera Română) de Luminiţa Vartolomei
Cronica TV: Serialul „Ascensiunea omului” de Dumitru Solomon
Cronica TV: „Şeful sectorului suflete” de Al. Mirodan de Dumitru Solomon
Cronica TV: „Bărbierul din Sevilla” de Beaumarchais de Dumitru Solomon
Atelierul de dramaturgie: „Mizantropul” domnului Molière de Dumitru Solomon de Cristina Constantiniu
Un nou cenaclu de lecturi dramatice de Cristina Constantiniu
Cartea de teatru: „Victor Ion Popa” de Vicu Mîndra Constantin de Radu-Maria
Fascinaţia dansului popular de Doina Moga
Singura obiecţie Iosif Naghiu
„Acord” (piesă în două părţi) de Paul Everac