Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1975
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 11 (anul XX)
noiembrie 1975
 

Teatrul românesc în climatul nostru social, politic şi etic
Psihologicul în drama contemporană de Mircea Mancaş
Înapoi la contemporani de Virgil Munteanu
Spirit de iniţiativă şi perseverenţă de Tudor Steriade
Severa conştiinţă profesională de Mircea Filip
Aparatul de recepţie al teatrului de Joszef Kötö
Lumea într-o replică de Ştefan Iureş
Furtul de imagini de Al. Mirodan
Cu Gheorghe Vlad despre ţărani şi iubirea pentru teatru, statutul social al comediei şi un maestru fantastic: publicul de Paul Tutungiu
Arta scenică în slujba tinerei generaţii de Alecu Popovici
Premiile de dramaturgie 1974: Hans Kehrer de Eike Gerhard
Istoria ca martor de Mihnea Gheorghiu
Cronica dramatică: „Capul” de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Dilema” de Radu F. Alexandru (Teatrul „C. I. Nottara”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Nu am încredere în bărbaţi” de Anatolii Sovronov (Teatrul „C. I. Nottara”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Poezie şi muzică” (Teatrul „Bulandra”) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Musafirul care n-a sunat la uşă” de Joaquin Calvo-Sotelo (Teatrul de Comedie) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Aceşti îngeri trişti” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Umbra citadelei” de Emmanuel Roblès (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Hoţii” de Friedrich Schiller (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Povestiri vesele dintr-o noapte de carnaval” versiune liberă de Valentin Silvestru, după Lope de Rueda, Anatole France şi Hans Sachs (Teatrul Dramatic din Galaţi) de Mihai Nadin
Cronica dramatică: „Mofturi... la Moşi” după I. L. Caragiale (Teatrul pentru copii şi tineret din Iaşi) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Povestea vorbii” de Mircea Filip, după Anton Pann (Teatrul pentru copii şi tineret din Iaşi) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Noapte albă” de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Dosarul Andersonville” de Saul Levitt (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ) de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: „Căsătorie prin concurs” de Carlo Goldoni (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia română) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Excursie pe un covor” de Christian Maurer (Teatrul de Stat din Sibiu - secţia germană) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Dublu sau nimic, vieţile acelea două sau nici una” de Illyes Gyula (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Doisprezece oameni furioşi” de Reginald Rose (Teatrul Maghiar de Stat din Sf. Gheorghe) de Florian Potra
Carnet I.A.T.C.: „Simple coincidenţe” de Paul Everac de Mira Iosif
Carnet I.A.T.C.: „Ucenicul Sache” de Victoria Trifu de Valeria Ducea
Viitorul rol - Virginia Itta Marcu (Teatrul Dramatic din Braşov) de Maria Marin
Viitorul rol - Nicolae Barosan (Teatrul de Stat din Oradea) de Maria Marin
Turnee de peste hotare: Teatrul Academic de Stat „Evghenii Vahtangov” de Mira Iosif
Turnee de peste hotare: „Teatrul Provizoriu” din Bruxelles de Mira Iosif
Cronica T.V. de Dumitru Solomon
Sincronism de Florian Potra
Interviu-fulger cu un debutant (în domeniul teatrului de estradă)
Spectacol-lectură: „Sfîrşitul” de Ionuţ Niculescu
„Suflet de robot” fantezie ştiinţifico-romantică în opt tablouri de Ştefan Tita
Walter Felsenstein de V. Cristian
Muzica şi dansul: „Combinaţii în cercuri” de Luminiţa Vartolomei
Figuri din istoria criticii dramatice româneşti: D. D. Racoviţă-Sphinx de Ionuţ Niculescu