Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1975
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7 (anul XX)
iulie 1975
 

Zece ani de la al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Un deceniu glorios
Forţa stimulatoare a evenimentelor
De vorbă cu Mihnea Gheorghiu despre adevărul istoric şi adevărul artistic, Herodot, Bălcescu şi viziunea viitorului, realitatea lui Hamlet şi puntea dintre teatru şi film de Paul Tutungiu
Teatrul politic contemporan de Horia Lovinescu
Teatrul politic contemporan de Radu Beligan
Teatrul politic contemporan de Valentin Silvestru
Premii de dramaturgie pe anul 1974
Patru întîlniri cu Mihai Viteazul de Letiţia Popa
Patru întîlniri cu Mihai Viteazul de Nae Cosmescu
Patru întîlniri cu Mihai Viteazul de Ion Marinescu
Patru întîlniri cu Mihai Viteazul de Dumitru Stancu
Ancheta noastră: Arta actorului în teatrul liric (răspund: Gheorghe Dumitrescu, Radu Stan, Valentin Teodorian, Marina Mirea, Cristian Mihăilescu, Tiberiu Olah, Mircea Horia Simionescu, Hero Lupescu, Iosif Buibaş, Dimitrie Tăbăcaru, Constantin Bugeanu) de Valeria Ducea
Rămăşagul meu de Virgil Munteanu
Despre melodramă, dar altfel de Mihai Nadin
Un paradox de Leonida Teodorescu
Actualitatea în „reluări” de Constantin Radu-Maria
De vorbă cu Adriana Leonescu despre paradoxul meseriei noastre, a gîndi un text şi nu a-l picta şi mitul popular în reprezentarea scenică de Mira Iosif
Iniţiative de Florian Potra
Cronica dramatică: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Lupii de mare” de Gheorghe Vlad (Teatrul de Dramă şi Comedie din Constanţa) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Drumul spre Everest” de George Genoiu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Valeria Ducea
Alte iniţiative bîrlădene de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Pisica neagră” de Asztalos István (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Floriile unui geambaş” de Süto András (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Gîlceava zeilor” de Radu Stanca (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Un tramvai numit dorinţă” de Tennessee Williams (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) de  Florian Potra
Carnet ATM: Cenaclul tînărului actor de Paul Tututgiu
Cronica dramatică: „Play Strindberg” de Fr. Dürrenmatt (Teatrul de Stat din Tg. Mureş - secţia română) de Florian Potra
Cronica dramatică: „Bing... bang... bing” de Dumitru Vacariu (Teatrul pentru copii şi tineret din Iaşi) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Trei generaţii” de Lucia Demetrius (Teatrul popular din Mediaş) de Mihai Crişan
Cronica dramatică: „Înainte de revărsatul zorilor” de Doru Moţoc (Teatrul popular din Rîmnicu-Vîlcea) de Mihai Crişan
Simpozion „Teatrul şi educaţia revoluţionară a tineretului” de Constantin Radu-Maria
Scenografia Elenei Forţu de Ionuţ Niculescu
Viitorul rol - Sanda Toma de Maria Marin
Viitorul rol - Silviu Stănculescu de Maria Marin
Întîlniri teatrale vest-berlineze de Margareta Bărbuţă
Turnee de peste hotare: Teatrul de păpuşi din Gera (R.D.G.) de Mona Onu
Un interviu colectiv despre profesia de „asistent de regie” (interlocutori: Karin Rex, Victoria Deianu, Theodor Vasluianu, Stelian Mihăilescu) de I. P.
Cronica T.V.: Livada cu vişini de Dumitru Solomon
Cartea de teatru: „Istoria teatrului în Moldova” de T. T. Burada de Ionuţ Niculescu
Puncte de suspensie... de Al. Mirodan
Viaţa teatrală în „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1925) de Ionuţ Niculescu
Ucenicii spectacolului de balet de Doina Moga
Şcoala populară de artă: o nouă promoţie de Stan Vlad
Din carnetul unui director de teatru de Alecu Popovici
Actorii pictează de Constantin Radu-Maria
Dicţionar teatral: Angajare de Adrian Dan Boeru