Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1975
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul XX)
februarie 1975
 

Votul întregii ţări, votul nostru
În faţa înaltelor răspunderi
Dovadă a cinstei de care se bucură oamenii de teatru de Radu Beligan
Angajarea tuturor forţelor noastre de Octavian Cotescu
Un salt imens peste timp de Elena Deleanu
Un examen al maturităţii civice de Carmen Stănescu
Uriaşa descătuşare de forţe creatoare de Silviu Stănculescu
Încredere în tinereţea noastră de Melania Cîrje
Slujind comunismul militant de Ferenc Boer
Confesiuni provizorii (despre „Danton” la Teatrul Naţional) de Radu Beligan
Document, viaţă, actualitate (despre „Danton” la Teatrul Naţional) de Horea Popescu
În căutarea lui Danton (despre „Danton” la Teatrul Naţional) de Mircea Albulescu
O experienţă în valorificarea spaţiului scenic de Paul Bortnovschi
Teatrul T.V. - un nou gen de spectacol şi estetica lui de Constantin Radu-Maria
Actorul la teatrul t.v. de Dina Cocea
Ciclul „Oameni ai zilelor noastre” - concretizarea expresivă a ideii de actualitate în dramaturgie de Constantin Paraschivescu
Teatrul t.v. - un teatru politic de Petre Bokor
Scenariul t.v. - între determinările estetice şi cele sociologice de Doru Moţoc
Prima expoziţie de scenografie de teatru t.v. de Paul-Cornel Chitic
Teatru t.v. sau altceva, nou ? de Florian Potra
Urîţica (semnal) de Virgil Munteanu
O convorbire cu Leonida Teodorescu de Paul Tutungiu
Atelierul de dramaturgie: „Capul bunei speranţe” de Mihai Georgescu de Cristina Constantiniu
La rampă: Teatrul Giuleşti
Dialog de atelier cu D. D. Neleanu de Mira Iosif
Royal Shakespeare Company îl descoperă pe Gorki de Margareta Bărbuţă
Un roman din viaţa teatrului: Partea mea de comedie de Al. Mirodan
Miraculoasa osmoză de Ioana Creangă
Cronica dramatică: „Tovarăşul feudal şi fratele său” de Al. Mirodan (Teatrul de Comedie) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Pasărea Shakespeare” de D. R. Popescu (Teatrul Giuleşti) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Medeea” de Seneca (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Florian Potra
Cronica dramatică: „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Cluj) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Un duşman al poporului” de Ibsen şi A. Miller (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Deces galant” de Alexandru Popescu (Teatrul de Stat din Arad) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Luna dezmoşteniţilor” de Eugene O'Neill (Teatrul de Stat din Arad) de Valeria Ducea
Dramaturgul Fritz Hochwälder de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Ordinul” de Fritz Hochwälder (Teatrul Naţional din Timişoara) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Ordinul” de Fritz Hochwälder (Teatrul Evreiesc de Stat) de    Florin Tornea
Cronica dramatică: „Chiţimia” de Ion Băieşu (Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Dubla dispariţie a Marthei N.” de Ştefan Oprea (Teatrul „Bacovia” din Bacău) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Doi pe un balansoar” de William Gibson (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroşani) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Dulcea farfurie zburătoare” de Roberto Milani (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Constantin Paraschivescu
Studioul de teatru I.A.T.C.: „Opera de trei parale” de B. Brecht de Virgil Munteanu
125 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu. „Vîrstele revoltei” la Teatrul Naţional din Bucureşti de Ionuţ Niculescu
Teatrul de poezie: Cezara de Ionuţ Niculescu
„Cîntec pentru marea dreptate a ţării”: Bogdan Dragoş-Mira de Ionuţ Niculescu
Viitorul rol: Rodica Sanda Ţuţuianu de Maria Marin
Viitorul rol: Dem. Rădulescu de Maria Marin
George Popovici (1897-1975) de Mircea Mancaş
„Întoarcerea la Micene” de Evangelos Averoff-Tossizza de Natalia Stancu-Atanasiu
Turnee: Teatrul „Nottara” la Sofia de Radu Dumitru
Revista revistelor: „România literară”, „Contemporanul”, „Era socialistă”, „Convorbiri literare” de Paul Tutungiu
Cronica T.V. de Dumitru Solomon
Din carnetul unui director de teatru de Alecu Popovici
Dicţionar teatrul: A. Autenticitate de Aurel Brumaru