Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1975
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 8 (anul XX)
august 1975
 

Teatrul şi comanda socială
Dramaturgia Eliberării de Mircea Mancaş
Stagiunea '74 - '75. Opinii paralele de Florin Tornea
Dramaturgia de Margareta Bărbuţă
Cu excepţii... de Traian Şelmaru
Imperativul piesei româneşti de Valeriu Râpeanu
Exigenţa publicului de Natalia Stancu-Atanasiu
Subiectele vieţii de Constantin Paraschivescu
Orele teatrului românesc de Aurel Bădescu
Resursele teatrului politic de Ion Cocora
Un an cît o secundă de Dumitru Solomon
Actori şi roluri - Leopoldina Bălănuţă: Irina de Constantin Radu-Maria
Actori şi roluri - Silvia Ghelan: Anna Fierling de Constantin Paraschivescu
Actori şi roluri - G. Ionescu-Gion: Florea de Ionuţ Niculescu
Actori şi roluri - Amza Pellea: Petre Dinoiu de Virgil Munteanu
Actori şi roluri - Dana Comnea: Mona de Constantin Paraschivescu
Actori şi roluri - Gheorghe Cozorici: Marat de Constantin Radu-Maria
Actori şi roluri - Victor Rebengiuc: Bubnov de Andrei Strihan
Actori şi roluri - Ion Marinescu: Sandru de Constantin Paraschivescu
Actori şi roluri - Sebök Klára: Lisbeth, Ida de Florian Potra
Actori şi roluri - Vadász Zoltán: Pál Lukács de Florian Potra
Actori şi roluri - Sanda Maria Dandu: Nana de Ionuţ Niculescu
Actori şi roluri - Mihai Pălădescu: Calabazas de Bogdan Ulmu
Actori şi roluri - Elena Anamaria Bog: Maria de Constantin Radu-Maria
Actori şi roluri - Vasile Grădinaru: Podkolesin de Bogdan Ulmu
Al. Voitin la 60 de ani de Mircea Grigorescu
Este teatrul mass-media? de Andrei Strihan
Estivală de Leonida Teodorescu
Diversificarea formelor de expresie teatrală de Mihai Nadin
Dacă Polonius... de C. Isac
Un nou teatru popular de Tiberiu Penţia
Un gest, o vorbă bună... de Virgil Munteanu
Ancheta noastră: Arta actorului în teatrul liric de Valeria Ducea
Obiectul de muzeu este mesajul unei epoci de Petre Codreanu
Limbajul etern al sufletului de Magdalena Cononovici
Limbajul contemporan al operei clasice de Constantin Gabor
Legile genului - determinate de muzică de Ion Arbore
Partitura implică şi viziunea scenică de Aurel Stroe
Multilateralitatea în pregătirea tinerei generaţii de Viorel Doboş
Unitate între stilul partiturii şi stilul înscenării de Alfred Hoffman
Fuziunea tehnicii vocale cu expresivitatea de George Zaharescu
Modernizarea forţată denaturează fondul operei de Mircea Luculescu
Condiţia specifică a cîntului de Teodora Albescu
Superioritatea cîntăreţului-actor de Florin Diaconescu
Modernitate în sine nu există de Toni Buiacici
Importantă e fuziunea elementelor spectacolului de Elizeu Simulescu
Un conservator de avangardă: Moni Ghelerter de Al. Mirodan
Cu Gheorghe Vlad despre „Lupii de mare” de Stan Vlad
Din jurnalul piesei „Noaptea” de Mircea Radu Iacoban
Teatrul Naţiunilor (la scara 1/20) de Radu Nichita
O săptămînă la Varşovia de Valeria Ducea
Premiile de dramaturgie 1974 - Constantin Chiriţă
Spune scena... de Amza Săceanu
Cabotin de Amza Săceanu
Viaţa teatrală în „Rampa” acum 50 de ani - august 1925 de Ionuţ Niculescu
Cronica dramatică: „Peripeţiile bravului soldat Svejk” traducere şi dramatizare de Jean Grossu şi Dem. Rădulescu după J. Haşek (Teatrul Naţional din Bucureşti) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Titanic vals” de Tudor Muşatescu (Teatrul „Bulandra”) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Cer cuvîntul la diverse” (Teatrul „Constantin Tănase”) de Radu Albala
Viitorul rol - Florin Vasiliu de Maria Marin
Viitorul rol - Mihai Gingulescu de Maria Marin
Schimburi teatrale - Teatrul Dramatic „Sava Ogneanov” din Russe de Aurelia Cazacu
Schimburi teatrale - Teatrul Dramatic „Gheorghi Kirkov” din Plevna de Bogdan Ulmu
Note de Nicolae N. Rădulescu
Cronica muzicală de V. Cristian
Dicţionar teatral: Antract de M. Moraru