Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1974
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XIX)
septembrie 1974
 
  

Programul - carta fundamentală a vieţii noastre
După festival
Dramaturgia contemporană românească în viitoarea stagiune de Mihai Vasiliu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75- Integrare în preocupările prezentului de Horea Popescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Repertoriul,  un mod de gîndire de Emil Riman
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Criteriul tinereţii de Lucian Giurchescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Autoexigenţă şi răspundere de Nicolae Munteanu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Continuarea tradiţiei de Elena Deleanu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Teatrul Tinerei generaţii de Alecu Popovici
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Simbioza marilor valori de Teofil Vâlcu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Repertoriul - act politic de Petre Bucşa
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Deschidere spre tineret de Traian Bunescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Dialog cu epoca de Dan Alecsandrescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Extinderea valorilor de Iosif Capocean
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Răspunzînd comandamentelor sociale de Vasile Sporici
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Spirit de echipă de Dumitru Pîslaru
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Cultură şi specific local de Eugen Mercus
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Tradiţia premierei absolute de Maria Bisztrai
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Debuturi şi titluri de greutate de Jean Ionescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Spectacole corespunzătoare publicului nostru de Mihai Mihail
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Valoare şi educaţie de Eugen Ţugulea
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Continuitate şi ambiţii noi de Mihai Radoslavescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Spectatorii noştri - partenerii noştri de Al. Bârsescu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Caracterul militant al repertoriului de Mihai Raicu
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - Ne dorim un teatru popular de Karoly Sinka
Ancheta noastră: Stagiunea '74 - '75 - În lumina Programului de Iulius Moldovan
Sunet şi lumină de Virgil Petrovici
Scrisoare către un tînăr coleg, pe marginea unei cărţi de Valentin Silvestru
Astă seară se joacă „Nunta” de Al. Mirodan
Meşterul - un an de la plecare de Virginia Itta Marcu
Cheia succeselor lui Sică Alexandrescu de Mircea Grigorescu
Conceptul de mimesis şi arta actorului de Alexandru Sever
Cronica dramatică: „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu pe trei scene (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Cine ucide dragostea” de Petru Vintilă (Teatrul Giuleşti) de I. P.
Cronica dramatică: „Piticul din grădina de vară” de D. R. Popescu (Teatrul „C. I. Nottara”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Munţii” de Maria Bratei (Teatrul de Stat din Sibiu) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Sînziana şi Pepelea” de Vasile Alecsandri (Teatrul „Ţăndărică”) de Alecu Popovici
Cronica dramatică: „Cununa soarelui” de Nela Stroescu (Teatrul „Ţăndărică”) de I. P.
Turnee: „Dona Rosita” de F. G. Lorca şi „Poveste de iarnă” de Shakespeare (Teatrul Naţional din Iaşi) de Mira Iosif
Turnee: Un turneu exemplar (Teatrul de Stat din Tg. Mureş) de Ileana Popovici
Cronica dramatică: „Antigona” de Sofocle (Teatrul de Stat din Arad) de Constantin Radu-Maria
Premieră bucureşteană: „Şcoala bîrfelilor” de Al. Popovici după Sheridan (Teatrul „Ion Vasilescu”) de Constantin Paraschivescu
Două recitaluri de poezie: Cîntec pentru sora soarelui (Teatrul Evreiesc de Stat)    de Constantin  Radu-Maria
Poezie patriotică românească („Cibinium '74”) de M. I.
Dramaturgia lui Puşkin de Leonida Teodorescu
I se spune Şmaga de Virgil Munteanu
Ion Voicu - Cristoph Eschenbach; Cvartetul „Academica” de V. Cristian
Cartea de teatru: „Sofocle şi condiţia umană” de Zoe Dumitrescu-Buşulenga de Constantin Paraschivescu