Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1974
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 11 (anul XIX)
noiembrie 1974
 

Hotărîrea întregii ţări
Continuitate naţional-istorică de Mihnea Gheorghiu
Omul contemporan în centrul scenei de Alexandru Balaci
Teatrul şi formarea conştiinţei socialiste de Dina Cocea
Supremaţia ideii de Nicolae Dragoş
Meditînd la destinul teatrului de Valentin Silvestru
Cuvîntul şi valoarea lui de Mihai Nadin
Spiritul actualităţii de Laurenţiu Ulici
A gîndi cutezător de Dumitru Solomon
Criterii de valorizare de Ion Pascadi
„Această oglindă...” de Constantin Paraschivescu
Permanenţa unor exigenţe de Aurel Bădescu
Literatura dramatică şi moralismul epocii socialiste de V. Mîndra
Confruntarea cu „opinia publică” de Natalia Stancu-Atanasiu
Prezentul istoric de Bogdan Ulmu
Mişcarea realului de V. Moglescu
Realismul: factologie sau sens de Leonida Teodorescu
Premiile pentru dramaturgie pe anul 1973 („Chiţimia” de Ion Băieşu, „Sîmbătă la Veritas” de Mircea Radu Iacoban, „Femeia fericită” de Corneliu Leu, „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu)
Repertoriul permanent de Mihai Vasiliu
Expansiunea teatrului de Virgil Munteanu
Foaierul de Al. Mirodan
Literatură şi spectacol - o încercare de definire a „artei spectacolului de Mircea Braga
Dialoguri de atelier cu Gheorghe Leu despre profesia de impresar, civilizaţia relaţiei cu spectatorul, politica programării, tinerii, o investiţie de perspectivă de Ileana Popovici
Din carnetul reporterului - „Casa artiştilor” de Valentin Munteanu
Cluj-Napoca, simpozionul: Valorificarea scenică a dramaturgiei româneşti de Paul-Cornel Chitic
Bacău, colocviul criticilor dramatici: Etic şi politic în dramaturgia contemporană de Paul Tutungiu
Gala recitalurilor dramatice de Constantin Radu-Maria
„Preliminarii” la o sociologie a teatrului de Mircea Mancaş
Carnet I.A.T.C.: Studioul de teatru - între învăţămînt şi producţie de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Marea expediţie” de Romeo Muller (Teatrul Giuleşti) de    Ileana Popovici
Cronica dramatică: „Într-o singură seară” de Iosif Naghiu (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Misterioasa convorbire telefonică” de Virgil Stoenescu (Teatrul de Stat din Reşiţa) de Cristina Constantiniu
Turnee: Teatrul de Nord din Satu Mare - secţia română („Cei treizeci se trag din două mii” şi „Rugul” de Octav Măgureanu) de Valeria Ducea
Hobby de Virgil Munteanu
25 „Ţăndărică” la nunta de argint de I. P.
Jocuri populare cu păpuşi la Muzeul Satului de Ioana Mărgineanu
Tîrgu-Mureş: „Ianoş Viteazul” şi „Cuconiţele mele dragi” de Cristina Constantiniu
Sibiu: „Sînziana şi Pepelea” şi „Copilul din stele” de Valeria Ducea
Craiova: „Ion Talion”, „De-a scufiţa roşie” de Valeria Ducea
Piteşti: „Ursuleţul Strică-Tot”, „Alelei, voinicii mei” de Cristina Constantiniu
Iaşi: „Joc la soare”, „Farse medievale” de I. P.
Cronica T.V. de Dumitru Solomon
Note de Ionuţ Niculescu
Avizier