Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1974
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 3 (anul XIX)
martie 1974
 

Acest an de sărbătoare
A XIII-a zi mondială a teatrului de Dina Cocea
Ecouri contemporane ale teatrului românesc în Italia de Alexandru Balaci
Dramaturgii stagiunii şi unele probleme anexe de Florin Tornea
Reviriment şi statornicie (interviu colectiv cu artiştii Naţionalului clujean) de Valeria Ducea, Mira Iosif, Virgil Munteanu
Premiile „I. L. Caragiale” ale Academiei Republicii Socialiste România pentru anii 1969, 1970, 1971, 1972
Marginalii la teatrul lui D. R. Popescu de Constantin Paraschivescu
Vasile Alecsandri şi teatrul politic de Valentin Silvestru
Oedip are 17 ani ! de Virgil Munteanu
Expresia dramatică a versului la recitalul Irinei Răchiţeanu de V. D.
De vorbă cu Nicolae Herlea de Alecu Popovici
Poezia dramelor lui Ion Sava de V. Mîndra
Prezumţii despre obiectul scenografic de Paul-Cornel Chitic
„Ghiţă - artistul din lume” de Mihai Dimiu
Cronica dramatică: „Hamlet” de W. Shakespeare (Teatrul „C. I. Nottara”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul „Giuleşti”) de Florin Tornea
Cronica dramatică: „Oratoriu pentru Dimitrie Cantemir” de M. Emilian şi Dan Nasta (Teatrul „C. I. Nottara”) de Radu Albala
Cronica dramatică: „Eu sînt tatăl copiilor” de Angela Bocancea (Teatrul „Ion Vasilescu”) de M. I.
Cronica dramatică: „Pygmalion” de Bernard Shaw (Teatrul „L. S. Bulandra”) de Ileana Popovici
Cronica dramatică: „Subiectul era trandafirii” de Frank D. Gilroy (Teatrul Mic) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „A fost odată un băiat şi-o fată” (Teatrul Evreiesc de Stat) de Al. P.
Cronica dramatică: „Adîncimi” de Constantin Chiriţă (Teatrul de Stat din Ploieşti) de V. D.
Cronica dramatică: „Misterioasa convorbire telefonică” de Virgil Stoenescu (Teatrul de Stat din Galaţi) de V. M.
Cronica dramatică: „Swanewit” de August Strindberg (Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila) de Valeria Ducea
Roluri în pregătire: Mireille Constantinescu (Teatrul de Stat de Operetă) de Maria Marin
Roluri în pregătire: Teofil Vîlcu (Teatrul Naţional din Iaşi) de Maria Marin
Reinventînd teatrul - Trupa populară de teatru din comuna Şanţ de Cristina Constantiniu
T.V. de Dumitru Solomon
Constantin Silvestri de V. Cristian
Cartea de teatru: „Actori de ieri şi de azi” de N. Carandino de Dumitru Solomon
Cartea de teatru: „Teatru” de Gib Mihăescu de Bogdan Ulmu
Panoramic muzical de Nicolae Spirescu
Fata bună din cer (piesă în patru acte) de Corneliu Leu
Intensitate sau tonalitate ? de Horia Deleanu