Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1974
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 12 (anul XIX)
decembrie 1974
 
   
Arta majoră a societăţii socialiste
Animatorul (Zaharia Stancu 1902 - 1974) de Radu Beligan
L-am respectat şi l-am iubit (Zaharia Stancu 1902 - 1974) de Mihai Berechet
Vreo patruzeci, sau cîte ? de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: Balada femeii care rîde de potop („Matca” de Marin Sorescu la Teatrul Mic) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: De trei ori Victor Ion Popa („Răspîntia cea mare” la Teatrul Mic) de Ileana Popovici
Cronica dramatică: De trei ori Victor Ion Popa („Dudul lui Traian” la Teatrul „Ion Vasilescu”) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: De trei ori Victor Ion Popa („Păpuşa cu piciorul rupt” şi „Pufuşor şi Mustăcioară” la Teatrul „Ion Creangă”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Trei generaţii” de Lucia Demetrius (Teatrul „Bulandra”) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) de Constantin Paraschivescu
Cronica dramatică: „Ultima cursă” de Horia Lovinescu (Teatrul „C. I. Nottara”) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Omul cu piciorul bandajat” de Francisc Munteanu (Teatrul „A. Davila” din Piteşti) de Constantin Radu-Maria
Cronica dramatică: „Răsplata” de Ghiţă Barbu (Teatrul de Dramă şi Comedie din Constanţa) de Paul Tutungiu
Cronica dramatică: „Umbrele zilei” de Radu F. Alexandru (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Speranţa nu moare în zori” de Romulus Guga (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: „Tranzit” de Leonid Zorin (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Play Strindberg” de Fr. Dürrenmatt (Teatrul de Stat din Oradea - secţia română) de I. P.
O inedită formulă de spectacol la Teatrul „Ion Creangă” de Constantin Radu-Maria
Teatrul „Manuscriptum” - Dosarul unei crime politice de Ionuţ Niculescu
Spectacolul cu geometrie variabilă de Al. Mirodan
Turnee de peste hotare: Teatrul Academic de Dramă „A. S. Puşkin” din Leningrad de Mira Iosif
Cele trei spaţii ale scenei de Paul-Cornel Chitic
De vorbă cu Mircea Radu Iacoban despre debutul în teatru, „munca” de spectator şi prezentul şi viitorul teatrului românesc de Paul Tutungiu
Statutul contemporan al teatrului de Ion Pascadi
Asocieri şi disocieri - note la sfîrşit de an de Leonida Teodorescu
Masca de Horia Deleanu
„Bălcescu” (Opera Română) de V. Cristian
Teatrul de Operetă: Coordonatele repertoriale ale noii stagiuni de Petre Codreanu
Turnee: Arta veşnic tînără a veşnic tînărului Moiseev de Petre Codreanu
Turnee: Ansamblul „Mansude” din R.P.D. Coreeană de Petre Codreanu
Sufletul fotografiei de teatru de I. P.
Note de Ionuţ Niculescu
Dialog de atelier cu Titi Constantinescu despre exigenţele, orgoliul şi ispitele unei meserii, profesionistul luminilor, totul pentru actor de V. M.
Ion Sava: o organigramă teatrală de Medeea Ionescu
Teatrul - la răspîntie ? de Mircea Mancaş
Tudor Arghezi, infidelul cronicar dramatic de Ionuţ Niculescu
Revista revistelor de Paul Tutungiu
Dicţionar teatral de Valentin Silvestru
Cronica T.V. de Dumitru Solomon
A avea „chemare”... de Ileana Popovici
Cartea de teatru: Jienii - Teatru Popular Haiducesc de Paul Tutungiu
Avizier
Indice bibliografic: Anul 1974 (anul XIX)