Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1973
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XVIII)
septembrie 1973
 
 

Angajarea socială şi estetică de Constantin Măciucă
Gong '73 - '74 - Prolog la noua stagiune
Prolog la noua stagiune: Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" - "Simfonia patetică"
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" - ...Pe mai multe "fronturi"
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Comedie - În preajma unui turneu
Prolog la noua stagiune: Teatrul "C. I. Nottara" - La start: "Paradisul"
Prolog la noua stagiune: Teatrul Mic - O premieră pe lună
Prolog la noua stagiune: Teatrul Giuleşti - Autori în custodie
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Ion Vasilescu" - Polivalenţa profilului
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Ion Creangă" - Exclusiv pentru copii !
Prolog la noua stagiune: Teatrul Evreiesc de Stat - Lozul cel mare !
Prolog la noua stagiune: Teatrul "Ţăndărică" - Anul 25...
Prolog la noua stagiune: Teatrul Satiric şi Muzical "C. Tănase" - Lucruri serioase la revistă
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Operetă - Un teatru cu cîntec şi dorinţe
Prolog la noua stagiune: Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi - Dimitrie Cantemir, un turneu în R. D. G. şi muzeul teatrului
Prolog la noua stagiune: Teatrul Naţional din Cluj - Trei premiere
Prolog la noua stagiune: Teatrul Naţional din Craiova - Un repertoriu frumos...
Prolog la noua stagiune: Teatrul Naţional din Timişoara - În întîmpinarea publicului
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Dramă şi Comedie din Constanţa - Activitate riguros planificată
Prolog la noua stagiune: Teatrul de Stat din Galaţi - Din nou acasă !
Prolog la noua stagiune: Teatrul Teatrul Maghiar de Stat din Cluj - Colaborare fructuoasă cu dramaturgii
Petre Ştefănescu-Goangă de Al. Popovici
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Aurel Baranga
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Paul Everac
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Th. Mănescu
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Virgil Stoenescu
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Alecu Popovici
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Gheorghe Vlad
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Leonida Teodorescu
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Alexandru Popescu
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Mircea Radu Iacoban
Locul şi rolul dramaturgiei noastre, azi (anchetă) de Paul-Cornel Chitic
A fi şi a nu fi de Constantin Paraschivescu
Matca (piesă în două acte, şase tablouri) de Marin Sorescu
Naţional sau universal de Ion Pascadi
Şcolile literare ca moment al stagnării de Leonida Teodorescu
Cu Iurie Darie despre tristeţile unui june-prim (interviu) de Alecu Popovici
Cu Martin Esslin despre forme ale teatrului prezent (interviu) de Mira Iosif
Cartea de teatru: "Teatru" de V. Voiculescu de Constantin Radu-Maria
Cronica T. V. de Dumitru Solomon
Cărţi - reviste: Revista română nr. 3/1973 de I. P.
Viitorul rol: Octavian Cotescu de Maria Marin
Chiţimia (piesă în două părţi) de Ion Băieşu
Cartea de teatru: "Teatru" de George Magheru de Bogdan Ulmu