Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1973
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7 (anul XVIII)
iulie 1973
 

Stagiunea bucureşteană 1972 - 1973; Realizări şi proiecte de Amza   Săceanu
Frumuseţea morală a concepţiei de Constantin Paraschivescu
La Bacău: Gala recitalurilor dramatice, Colocviul criticilor de Mihai Nadin
Carnet I. A. T. C.: Promoţia '73 de Valeria Ducea
Din dragoste pentru teatru de Mircea Grigorescu
Firesc sau teatral ? de Ion Pascadi
Bolile costumului de teatru de Roland Barthes
De vorbă cu Vally Voiculescu (interviu) de Alecu Popovici
Iaşii "sub" paşii lui Aurel Ion Maican de Letiţia Gâtză
Goethe şi "Kyldex I" de Horia Deleanu
Acum 50 de ani...Demonstraţia de artă nouă a revistei "Contimporanul" de Sandu Eliad
Detalii de George Banu
Libretistul... de Aurel Storin
Decorul de teatru în lume după 1960 de Margareta Bărbuţă
Cronica dramatică: "Dona Diana" de Camil Petrescu (Teatrul Naţional "I. L. Caragiale") de Radu Albala
Cronica dramatică: "A opta minune" de Alexandru Lungu (Teatrul Mic) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: "Hotelul astenicilor" de I. D. Şerban (Teatrul "Nottara") de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: "Harapnicul fermecat" de Gelu Păteanu după Benedek Andras (Teatrul "Ion Creangă") de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: "Herşale Dubrovner" de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) de Alecu Popovici
Cronica dramatică: "Speranţa nu moare în zori" de Romulus Guga (Teatrul de Stat din Tîrgu Mureş) de Alecu Popovici
Cronica dramatică: "Casa care a fugit pe uşă" de Petru Vintilă (Teatrul de Stat "Valea Jiului" din Petroşani) de Cristina Constantiniu
Cronica dramatică: "Trecere prin veranda verde" de George Genoiu (Teatrul "Bacovia" din Bacău) de Virgil Munteanu
Cronica dramatică: "Leonard" de Florin Comişel (Teatrul Muzical "N. Leonard" din Galaţi) de C. Paraschivescu
Cronica dramatică: "Scufiţa roşie" de Evghenii Şvarţ (Teatrul Giuleşti) de Ileana Popovici
"Poezia florilor" şi neajunsurile tehnicii de Virgil Petrovici
Viitorul rol: Agatha Nicolau de la Teatrul de Dramă şi Comedie din Constanţa de Maria Marin
Cronica T. V. de Dumitru Solomon
Cartea de teatru: "Teatrul politic - Politica teatrală" de Traian Şelmaru de C. Paraschivescu
La o carte despre Max Reinhardt de Florin Tornea
"Noile suferinţe ale tînărului W." de Ulrich Plenzdorf (scrisoare din R. D. G.) de Martin Linzer
Diogene cîinele (piesă nefilosofică) de Dumitru Solomon