Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1971
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 9 (anul XVI)
septembrie 1971
 

Înaintea primului gong de Aurel Baranga
 Dezbateri creatoare de Amza Săceanu
Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Radu Beligan
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Corneliu Sturzu
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Horia Lovinescu
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Sică Alexandrescu
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Ion Lucian
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Alexandru Dincă
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de György  Hárág
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Constantin Dinischiotu
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Dan Plăieşu
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Nicolae Istrati
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Franz Auerbach
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Mircea Avram
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Iosif  Capocean
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Vlad Sorianu
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Mircea Braga
 Răspuns la întrebarea: Cum vedeţi începutul stagiunii la teatrul d-voastră? de Nicolae Frunzetti
 Valenţele teatrului agitatoric de Sebastian Costin
 Lecţia lui Millo (Matei Millo 1814-1896) de Florin Tornea
 Părerea publicului - Un dialog permanent cu spectatorii
 Să privească teatrul ca pe o şcoală de Constantin Ştirbu
 Să vorbim despre mişcare de Elisabeta Foarţă
 Merg la teatru pentru actori de Ştefania Mihăilescu
 Conferinţe experimentale şi caiete-program de Ghiţă Ion
 Un personaj adevărat: tovarăşul meu de muncă de Eugenia Matyas
 Mai multe dramatizări şi recitaluri de poezie de Maria Tenie
 Funcţia socială şi eficienţa teatrului de Ioan Palliu
 O şcoală specială pentru spectatori de Cristina Derevencu
 De ce se pricepe toată lumea la teatru? de Cornel Stănescu
 Momente de înălţare de Adriana Gheorghe
 Scrieţi despre noi de Delia Cîmpeanu
 Tinerii şi problemele lor de Vasile Stanciu
 Grav sau vesel ? de Ion Pascadi
 Tendinţe şi profiluri în dramaturgia din R. P. Ungară de Anna Hallász
 Alecsandri în actualitatea teatrală de Dan Nasta
 Teatrul pe platoul T.V. de D. Negreanu
 T.V. 3 de D. Solomon
 Faust de Marlowe la Televiziune de Letiţia Popa
 Aplauze la Edinburgh de Alecu Popovici
 Realiştii despre real de B. Elvin
 Cibinium ' 71 de Valeria Ducea
 Oaspeţi din R.P. Polonă - Teatrul „Juliusz Osterwa” de Al. Călinescu
 Giorgio Strehler înscenează „Azilul de noapte” de Ileana Berlogea
 Prima lectură a dramei „Vlaicu Vodă” de Ioan Massoff