Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1971
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 11 (anul XVI)
noiembrie 1971
 

Noi orizonturi pentru creaţia artistică
Nu un repertoriu cu puncte, puncte... de Paul Anghel
Vocaţie şi profesionalism de Silvia Popovici
Clarificări necesare de Horea Popescu
De vorbă cu Marcel Anghelescu de Alecu Popovici
Piesa se joacă fără antract de B. Elvin
Ideal sau satiră ? de Ion Pascadi
La Naţionalul timişorean
Titu Maiorescu, spectator de Ioan Massoff
Note pentru un portret (75 de ani de la naşterea lui George Vraca) de Dan Nasta
Dostoievski şi teatrul de Leonida Teodorescu
Cronica dramatică: „Gaiţele” de Al. Kiriţescu (Teatrul „C.I. Nottara”) de Al. P.
Cronica dramatică: „Prima zi de libertate” de Leon Kruczkowski (Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”) de M. I.
Cronica dramatică: „Ecaterina Teodoroiu” de N. Tăutu (Teatrul „Maria Filotti” din Brăila) de Paul Cornel Chitic
Cronica dramatică: „Răzvan şi Vidra” de B.P. Haşdeu (Teatrul „M. Eminescu” din Botoşani) de Cristina Constantiniu
Teatrul şi educaţia artistică în şcoală de Silvia Ungureanu
Părerea publicului (Profesori şi elevi ai liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti)
Dramaturgia sovietică, azi de Tatiana Nicolescu
O nouă tendinţă în repertoriul teatrelor vest-germane de Ileana Berlogea
Festivalul Internaţional de Teatru - Madrid, 1971 de Romeo Profit
Replici de teatru, replici de film de D. I. Suchianu
Arşiţa din Africa (cîteva însemnări despre filmul „Unchiul Vania”) de Mira Iosif
Sporturi convenţionale
„Siciliana” în Bulgaria de C. Amariţei
Note
Scenografia pe platourile T.V. de Virgil Munteanu
Două anchete de D. Solomon
Muzicieni români - compozitori - muzicologi (lexicon) de Radu Stan
Cartea de teatru - George Bernard Shaw de George Banu
Trei spectacole la Mediaş de Mihai Crişan
Sumar
Avizier