Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1971
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 7 (anul XVI)
iulie 1971
 

Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei şi al activităţii politice şi cultural-educative
Oamenii de teatru îşi exprimă hotărîrea de a înfăptui programul propus de tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
Teatrul, operă de conştiinţă socială de Mihnea Gheorghiu
REPERTORIUL scris cu majuscule de Aurel Baranga
Aripi pentru zborul spre înălţimi de Victor Eftimiu
Să fim artişti militanţi de George Calboreanu
Gîndirea partinică şi actul de cultură teatrală de Dan Nasta
Responsabilitatea civică a scriitorului de Virgil Stoenescu
Adevăratul înţeles al creaţiei de Mircea Braga
O tinereţe răspunzînd tinereţii de Tudorel Popa
Un îndemn la autoanaliză de Magda Popovici
Problema nr. 1: comanda socială de Sinka Karoly
În slujba omului, a educaţiei socialiste de Nicolae Frunzetti
Realităţile noastre şi chemarea actorului de Tatiana Iekel
Marele nostru angajament de Rosemarie Müller
Conştiinţa socialistă a actorului de Violeta Andrei
Legătura cu viaţa de Emma Elekes
Un impuls creator: Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu pe şantierul Teatrului Naţional
Vasile Alecsandri - ctitor şi militant al dramaturgiei româneşti de Nicolae Balotă
Şcoala lui Alecsandri de A. P.
Teatrul în corespondenţa lui Alecsandri de Ioan Massoff
Tineretul şi problemele lui (Instantanee la Festivalul spectacolelor pentru tineret şi copii) de Valeria Ducea
Teatrul de vacanţă sau... Jocul de-a vacanţa de Paul Anghel
Mişu Fotino de Alecu Popovici
Clasic sau modern de Ion Pascadi
Tudor Vianu şi conceptul său estetic de artă dramatică de Dem. George Loghin
Nikolai Cerkasov - O performanţă unică de D. I. Suchianu
Comedia Franceză, teatru popular de Georges Schlocker
I. T. I. şi teatrul de azi - note de la un congres internaţional de Margareta Bărbuţă
Théâtre de la Cité de Villeurbanne pe scenele româneşti de Ileana Popovici
Teatro Stabile di Catania de Mira Iosif
Cu Gaetano Musumeci şi Mario Giusti despre secretele „Teatrului pentreu toţi” de V. D.
Tv - o prezenţă activă de Dumitru Solomon