Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1971
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 1 (anul XVI)
ianuarie 1971
 


 
A fi om de teatru de Zaharia Stancu
Teatrul şi integrarea în social de Margareta Bărbuţă
Text şi arta spectacolului de Al. Ivasiuc
Premiile de teatru ale C.S.C.A. pe anul 1970
Promoţia '64 are cuvîntul (un colocviu la revista „Teatrul” la care participă: Ion Caramitru, Virgil Ogăşanu, Florina Cercel, Cătălina Pintilie, Dora Cherteş, Valeria Seciu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Mihail Stan)
Angelicele nebune de Mihnea Gheorghiu
Teatrul şi politicul de Ileana Berlogea
Opinii particulare de Aurel Baranga
Muzica de scenă de Pascal Bentoiu
Spontaneitatea de Mihai Nadin
Shirley Temple a fost pe la noi de D. I. Suchianu
Teatrul în R. D. Germană de Valentin Silvestru
Ştefan Braborescu de Vlad Mugur
Despre fanatici de Andrei Băleanu
Cronica dramatică: „Aceşti nebuni făţarnici” de Teodor Mazilu (Teatrul „Bulandra”) de Mira Iosif
Cronica dramatică: „Fata care a făcut o minune” de William Gibson (Teatrul Mic) de Ileana Popovici
Cronica dramatică: „Gîlcevile din Chioggia” de C. Goldoni (Teatrul Giuleşti) de Sebastian Costin
Cronica dramatică: „Adio, Charlie” de George Axelrod (Teatrul „C. I. Nottara”) de Irina Toma
Cronica dramatică: „Vrăjitoarea” de Avram Goldfaden (Teatrul Evreiesc de Stat) de Valeria Ducea
Cronica dramatică: „Zamolxe” de Lucian Blaga (Teatrul de Stat din Sibiu) de Radu Albala
Cronica dramatică: Turneul Teatrului „George Bacovia” din Bacău de Monica Săvulescu
Cronica dramatică: „Chiajna” de Ion Luca (Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi) de Al. Călinescu
Cronică la cronică de B. Elvin
Jurnal de telespectator de Dumitru Solomon
Pisica în noaptea Anului Nou de D. R. Popescu