Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1969
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
  1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 3 (anul XIV)
martie 1969
 

Teatrul şi tineretul de Al. P.
Dragostea pentru teatru începe din copilărie de Ion Lucian
Necesitatea investigaţiei ştiinţifice de Fred Mahler
Cît mai mulţi tineri în sălile de spectacol de Amza Săceanu
Colaborarea teatru - şcoală de Horia Lovinescu
În perspectivă: matinee pentru tineret de Maxim Crişan
Afişe, programe: materiale de cultură de Jules Perahim
Plafonul (satiră în trei acte) de Gheorghe Ţenţulescu
Caligula sau metafora apocalipsului de Călin Căliman
Măreţia şi decăderea divertismentului de Ana Maria Narti
Studentul - actor şi determinantele profesiei sale (participanţi la dezbatere: Dina Cocea, Ion Cojar, Octavian Cotescu, Beate Fredanov, Moni Ghelerter) de Ileana Popovici
Trei regizori tineri despre fascinaţia clasicilor: Ivan Helmer, Anca Ovanez, Andrei Şerban
Marginalii la o reîntîlnire tîrzie cu Racine de Florin Tornea
Alecu Russo, un precursor de Mircea Mancaş
Strada şi ţărîna de Radu Cosaşu
Ce a fost "Insula" de Saşa Pană
Prin teatrele din ţară: Satu Mare - Teatrul de Nord, secţia română de N. C. Munteanu
Prin teatrele din ţară: Satu Mare - Teatrul de Nord, secţia maghiară de Valeria Ducea
Prin teatrele din ţară: Reşiţa - Un raport îmbunătăţit cu publicul de Mihai Crişan
Moscova - Leningrad: Momente scenografice de Dan Jitianu
Gingaşa activitate de formare a spectatorului prim (colocviu) de Valentin Silvestru