Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1969
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
  1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 8 (anul XIV)
august 1969
 

Chemarea Congresului
După un pătrar de veac de Victor Eftimiu
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Elogiul actualităţii de Aurel Baranga
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Teatrul şi politica de Ion Băieşu
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Timpul doi de Paul Everac
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Generaţii...generaţii de Maria Földes
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Marea operaţiune de Al. Mirodan
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Personajul de Iosif Naghiu
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Redescoperirea eroului de Ilie Păunescu
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Copiii au crescut... şi cresc de Alecu Popovici
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Experienţa durerii de Alexandru Sever
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Nu din Chaos... de Dumitru Solomon
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Moment dramaturgic ? de Leonida Teodorescu
11 dramaturgi despre orizonturile dramaturgiei: Pledoarie pentru dramaturgie de Margareta Bărbuţă
Conceptul românesc de "Cultură teatrală" de Mihai Florea
Condiţia istorică şi trăsăturile distinctive ale actorului român de Valentin Silvestru
Mărturii: Pentru noi, pentru cei care vor veni după noi de Costache Antoniu
Mărturii: Rodul entuziastei noastre strădanii de Toma Caragiu
Mărturii: Mobilul nostru inspirator: viaţa de Ştefan Ciubotăraşu
Mărturii: În climatul stimulator spre lumină de Silvia Ghelan
Mărturii: Acest drept şi această datorie de Lorand Lohinszky
Mărturii: Răspunderea şi demnitatea nostră de Ion Marinescu
Mărturii: Libertatea de a construi de Ileana Predescu
Mărturii: Un arc de triumf al demnităţii de Irina Răchiţeanu-Şirianu
În context mondial... de Mira Iosif
Imperativul comunicării de Dinu Cernescu
Spiritul revoluţionar de cultivarea a noului de Ion Cojar
Polivalenţa scenei noastre de Ion Coman
Posibilităţile de succes - încă latente - sînt imense de Sorana Coroamă
Contemporaneitatea pretinde deschidere de Lucian Giurchescu
Arta nu cunoaşte, depăşeşte barierele de limbă de Gheorghe Leahu
Important pentru noi - să fim noi înşine de Valeriu Moisescu
Doresc un teatru disponibil la dialectica vremii... de Vlad Mugur
Una din ipostazele înfloririi noastre artistice de Margareta Niculescu
Simple reflecţii după o confruntare internaţională de Crin Teodorescu
Prelegere (piesă într-un act) de Ştefan Popescu
Păpuşi pe malul mării de Al. Popovici
Seri şi dezbateri la Piatra Neamţ de Sebastian Costin
Cibinium '69 de Valeria Ducea