Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1962
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
  1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul VII)
februarie 1962
 


Descarcă versiunea pdf (23 MB)


Documents

Cuvîntare la Conferinţa pe ţară a scriitorilor -  Gheorghe Gheorghiu-Dej
Valorificarea contemporană a dramaturgiei clasice – discuţie pe marginea spectacolului „Cum vă place” de W. Shakespeare (Au luat cuvîntul: Andrei Băleanu, Liviu Ciulei, B. Elvin, D. Esrig, Mihnea Gheorghiu, Florian Nicolau, Lucian Pintilie, Valentin Silvestru, Traian Şelmaru, Florin Tornea)
Febre (piesă în două părţi) de Horia Lovinescu
A scrie, azi, despre ţărani de Florian Potra
Teatrul Regional Bucureşti la început de drum de Ilie Rusu
Cronica la „Oamenii înving” de Al. Voitin (Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”) de Mira Iosif
Cronica la „Copiii soarelui” de Maxim Gorki  (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) de B. Elvin
Cronica la „De pretore Vincenzo” de Eduardo de Filippo (Teatrul Tineretului) de Ana Maria Narti
Cronica la: „Fata cu pistrui” de A. Uspenski şi „Oameni şi umbre” de Ştefan Berciu (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) de Virgil Munteanu
Cronica la: „Cea mai frumoasă stea” de Irina Opran şi „Cactus I-ul şi ultimul” de Mircea Sîntimbreanu (Teatrul „Ţăndărică”) de Dana Crivăţ
A doua distribuţie („Cîntă privighetorile” de Lucia Demetrius – Teatrul „C.I. Nottara” şi „Menajeria de sticlă” de Tennessee Wiliams – Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) de M. I.
Noul în dramaturgia sovietică de V. Pimenov
Vă prezentăm „Piccolo Teatro” de Gigi Lunari