Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents


r Obiectivele de seamă ale noii stagiuni de Mircea Avram
r Spre un valoros repertoriu de actualitate de Florian Potra
r Ce mai e de făcut (În problema strîngerii legăturilor dintre teatre şi public) de Ilie Rusu şi N. Munteanu
r Teatrul “Mossoviet” şi comuniunea publicului cu scena de I. Zavadski
r Note despre teatrul din R.P. Bulgaria de Mihai Raicu
r Actualitatea prin evocare de C. Paraschivescu
r Piesa contemporană în imaginea scenică de Margareta Bărbuţă
r Spectacole de prestigiu de Mircea Alexandrescu
r Teatrul German de Stat din Timişoara: “Surorile Boga” de Horia Lovinescu cronică dramatică de Silviu Gal
r Un spectacol şi mai ales un autor de Al. Popovici
r Faptul concret şi semnificaţia lui de Margareta Bărbuţă
r Teatrul de Stat din Arad: “Explozie întîrziată” de Paul Everac cronică dramatică de Silviu Gal
r Un valoros portret dramatic de Angela Ioan
r O cronică a zilelor din August 1944 de Fl. P.
r Reportaj dramatizat de Emil Riman
r O evocare şi un avertisment de I. Rusu
r Imperfecţiunea textului – inconsistenţa spectacolului de Mihai Crişan
r În formulă agitatorică de Florian Potra
r Reuşite portrete de ţărani de Florian Potra
r Un debut promiţător de Florian Potra
r Pagini din lupta studenţilor progresişti de A. I.
r O imagine deformată a epopeii de Mira Iosif
r O cronică din zilele noastre de M. Radnev
r Istoria teatrului şi formarea cadrelor actoriceşti de Horia Deleanu
r Obuzele de Simion Pop
r Noi paşi înainte de Liana Maxy
r Încă un domeniu în vădit progres de Marcel  Breslaşu
r Mitologia la păpuşi de Al. P.
r Ecourile unei călătorii
r Schimb de experienţă de M. Al.
r Sala contemporană de Al. P.
r Înalta măiestrie a artiştilor chinezi de Al. P.
r Un program de sală remarcabil de M. I.
r Camil Petrescu inedit ! de M. I.
r Probleme actuale ale teatrului în R. D. Germană (de vorbă cu Hedda  Zinner şi Fritz Erpenbeck)
r Festivalul eliberării din R.P.D.Coreeană de Be Iong
r Încă o pagină pentru istoria teatrului romînesc de M. Florea
r Federico Garcia Lorca – patru piese de teatru de N. Lăbuşcă