Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Împotriva tonului apologetic în critica literară şi artistică
r Şi criticul poate greşi de A. Pop Marţian
r Criticul – îndrumător judicios al creaţiei artistice de Irina Răchiţeanu-Şirianu
r Criticul trebuie să cunoască şi procesul de creaţie de Franz Auerbach
r Nu cronici concessive, dar nici demobilizatoare de Dumitru Dunea
r Construcţie şi personaje în piesele unui debutant (pe marginea lucrărilor lui Dorel Dorian) de B. Elvin
r Este nouă noua ediţie Caragiale ? de Mihai Florea
r Aspecte din teatrul chinez de Lucia Demetrius
r Un teatru nou cu străvechi tradiţii de Dina Cocea
r Fişe despre teatrul chinez de Florian Potra
r Unele aspecte şi probleme ale teatrului în R. D. G. de Paul Langfelder
r Dramaturgia germană în plină actualitate de Fritz Erpenbeck
r Teatrul prieteniei din Berlin de Karl-Heinz Hafranke
r Calitatea: problemă de disciplină şi de răspundere colectivă de Al. Finţi
r În primul rînd: măiestria dramaturgului de Horea Popescu
r Măiestria porneşte de la a b c… de Lucian Giurchescu
r Mihail Sadoveanu şi teatrul de C. Cristobald
r Aproape de succes de Eugen Nicoară
r Limitele unei dezbateri de idei de Călin Căliman
r Parafrază goldoniană de Mircea Alexandrescu
r Exces de fidelitate faţă de text de C. Paraschivescu
r Opt ani de existenţă de Liana Maxy
r Asemenea turnee trebuie să se repete de T. Zamfir
r O importantă misiune de M. Raicu
r Din activitatea Case raionale de Cultură “N. Bălcescu” de George Rîncu
r Unde e Păcală ? de Al. Popovici
r Vladimir Maximilian de Nicolae Gărdescu
r Amintirea lui G. M. Zamfirescu de Mircea Mancaş
r Circul în “haine noi” de B. Dumitrescu
r Stagiunea teatrală la Moscova de Ira Vrabie
r Două festivaluri dramatice în Anglia de Ossia Trilling
r Clarificări estetice stimulatoare de S. Damian