Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
r Forţa mereu creatoare a revoluţiei
r Un program comunist de artă şi luptă de Florin Tornea
r Tinereţe prin actualitate de Florian Potra
r Demonstraţia diversităţii artistice de V. Negrea
r Cu solii artei sovietice prin ţară de Călin P. Florian
r Locul lui Arbenin, astăzi de Nikolai Mordvinov
r Îmbogăţind chipul Rakitinei de Vera Mareţkaia
r Farmecul mereu proaspăt al lui Falstaff de K. Alexeev
r „Autorul” sau legătura cu spectatorii de R. Pliatt
r Valgan – frîna ce trebuie înlăturată de Konstantin Mihailov
r Umanismul comunist - motor al dramaturgiei actuale de Emil Mandric
r “Contemporanul” şi alte teatre de Mira Iosif
r Spre adîncirea colaborării dintre autori şi teatre de T. Zamfir
r Paul Everac sau însuşirile şi neajunsurile unui debut de Horia Bratu
r Gvozdilin – „…mai deştept decît Rockfeller” de Ion Finteşteanu
r Revoluţia şi partidul mă ajută să-mi elaborez rolul de Raluca Zamfirescu
r Marea Revoluţie luminează actualitatea  de Andrei Brădeanu
r Întruchiparea lui Lenin: un mare examen artistic de Gheorghe Popovici-Poenaru
r Inovaţie şi pseudoinovaţie în arta regiei de Gheorghi Tovstonogov
r Expresivitatea scenică şi eficienţa ei de Radu Penciulescu
r Cu mai mult simţ al răspunderii… de György Kovacs
r Criticul să cunoască opera pe care o judecă de NicolaeTăutu 
r Cum se înţeleg şi se rezolvă regizoral dificultăţile unui text de Mircea Alexandrescu
r Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”: “Surorile Boga” de Horia Lovinescu cronică dramatică de Emil Mandric
r Un pamflet dramatic de Emil Riman
r Dificultăţile dramatizării resimţite în spectacol de Ury Benador
r Tinereţea vîrstei şi maturitatea spectacolului de T. Milcoveanu
r Preţul falsei originalităţi de Alexandru Nichita
r Semnificaţia textului nu trebuie să se reflecte parţial în spectacol de Liana Maxy
r Două moduri de a juca teatru de Ilie Rusu
r La Giurgiu: întîlnire cu teatrul antic de Ilie Rusu
r Repertoriul deplasărilor de Ilie Rusu
r Forme noi de Liana Maxy
r La o aniversare de Traian Lalescu
r Circul suedez la Bucureşti de B. Dumitrescu
r Străzi cu denumiri din teatru de C. Cristobald
r O conferinţă despre scenografia poloneză de Ion Cazaban
r Iniţiative, acţiuni, neajunsuri... de T. Z.
r “Omul cu mîrţoaga” pe scena estonă de Leo Kalamet
r Juliusz Slowacki (1809-1849) de Wojciech Natanson
r Mişcarea teatrală din R. P. Ungară în stagiunea trecută