Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Veniţi să ne cunoaştem ! (scrisoare adresată dramaturgilor de către muncitorii uzinelor "23 August" din Bucureşti)
r Răspuns la scrisoarea muncitorilor de la uzinele “23 August” de Mihai Beniuc
r Răspuns la scrisoarea muncitorilor de la uzinele “23 August” de Aurel Baranga
r Răspuns la scrisoarea muncitorilor de la uzinele “23 August” de Horia Lovinescu
r Răspuns la scrisoarea muncitorilor de la uzinele “23 August” de Al. I. Ştefănescu
r Răspuns la scrisoarea muncitorilor de la uzinele “23 August” de Paul Everac
r O remarcabilă comedie satirică de Radu Lupan
r Reflectarea noii conştiinţe sociale în dramaturgia noastră de Florian Potra
r Cerinţele epocii şi eroul revoluţionar de H. Zalis
r De ce şi cum jucăm clasicii de Margareta Bărbuţă
r Şulem Aleichem, dramaturgul de Ury Benador
r Ce repertoriu fixăm şi ce jucăm de C. Paraschivescu
r Teatrul Tineretului şi tinereţea teatrului de N. Munteanu şi E. Nicoară
r La Teatrul de Stat din Constanţa: constatări care se pot generaliza de Horia Bratu
r Cîteva din mîndriile Institutului de Teatru de Angela Ioan
r Colaborare creatoare cu teatrul de Nicolae Tăutu
r Acelaşi text, două spectacole de valoare diferită de Emil Mandric şi Eugen Nicoară
r O nouă comedie originală de C. Paraschivescu
r Geneza ideii de libertate de Horia Bratu
r Să luminăm trecutul cu reflectorul zilelor noastre de Liana Maxy
r Romantism şi ideal revoluţionar de Em. M.
r Teatrul Naţional "I.L.Caragiale" printre petroliştii din Moreni de I. R.
r Din munca noastră, a amatorilor... de V. Popa
r Perspectivele repertoriului teatrelor de păpuşi pentru viitoarea stagiune de Emilia Căldăraru
r Sufleurul de Al. Popovici
r “Ca la Bucureşti” de Al. Popovici
r Conferinţe experimentale de Al. Popovici
r Promptitudine de Ilie Rusu
r Drama de la “Il Drama” de Sică Alexandrescu
r Spectacole sovietice în cinstea Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. de Vl. Pimenov
r Întîlnire cu Victor Rozov de Virgil Stoenescu şi Octavian Sava
r Punînd în scenă într-o limbă străină... de Mihai Raicu