Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Pentru o mai vie legătură între teatre şi oamenii muncii
r Datoria spectacolului faţă de public de Ion Cazaban
r Un imn muncii de C. Paraschivescu
r În căutarea noului şi vechiului (poem tradus de Florin Tornea) de Bertolt Brecht
r La piesa “Mama” (poem tradus de Florin Tornea) de Bertolt Brecht
r Să nu uităm a doua distribuţie (post-scriptum pe marginea unor cronici) de Mira Iosif
r Statornicie şi oscilaţii în activitatea Teatrului Naţional din Iaşi de Florian Potra
r Despre eficienţa, universalitatea şi actualitatea teatrului nostru (interviu cu Mihai Beniuc, Aurel Baranga, Lucia Demetrius) de Oscar Lemnaru
r Dialoguri despre teatru cu Radu Beligan de Valentin Silvestru
r Eugenia Popovici de V. Negrea
r Din activitatea unor consilii artistice de T. Zamfir
r Actualitatea lui Cerchez
r Acolo unde se prăbuşesc iluziile de Emil Mandric
r Eforturi scenice la un text deficitar de C. Paraschivescu
r Jalnica figură a intelectualului mic-burghez de Liana Maxy
r Farsa poate fi reabilitată ! de Al. Popovici şi S. Gal
r În comuna Mogoşoaia de I. R.
r Un exemplu demn de urmat de E. N.
r Despre umorul pozitiv în brigăzile artistice de agitaţie de L. M.
r Demn de laudă de L. M.
r Pe drumuri de ţară (din volumul “Scrisori din Bărăgan") de Alecu Ivan Ghilia
r In Memoriam de B.T. Rîpeanu
r Amănunte neesenţiale, dar supărătoare de S. Massler
r Teatrul în revista “Luceafărul” (nr. 1-6/1959) de T. M.
r Un mic laborator de creaţie de A. P.
r Întîlnire cu teatrul leton de Horia Deleanu
r Shakespeare, la el acasă şi la noi de Mihnea Gheorghiu
r V. I. Popa: “Teatru” de Dumitru Solomon