Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Pasiune şi spirit de răspundere – Munca teatrelor cu autorii dramatici de Margareta Bărbuţă
r Educaţia comunistă – obiectiv principal în dramaturgia pentru tineret de Eugen Nicoară
r Actualitatea, izvor al originalităţii de B. Elvin
r Cum îl jucăm pe Caragiale de Mircea Alexandrescu
r Brecht şi teatrul lui de Florin Tornea
r Ceva despre replica ofensivă de Dumitru Solomon
r Vîrste şi stadii diferite ale scenelor de limbă germană de Florian Potra
r George Vraca – în cîteva mărturii despre contemporaneitate de Valentin Silvestru
r Montări ieftine, artă de preţ de I. Derei
r Un portret artistic de Emil Riman
r Două moduri de a sluji un autor de Fl. P.
r Şarjă şi supleţe satirică de C. Paraschivescu
r Două comedii shakespeareene de E. N.
r Rîsul e necruţător de Al. Popovici
r Creşterea valorică a conţinutului în spectacolul de revistă de S. Massler
r Spre depăşirea inerţiei de Titus Priboi
r “Teiatru” adevărat în comuna Videle de I. R.
r Teatrul de estradă Ploeşti: două spectacole pentru sate de Mihai Crişan
r Întîlnire cu Shakespeare de I. R.
r Din însemnările unui instructor artistic de Polixenia Carambi
r Studenţii - actori de Alexandru Nichita
r Un început de drum... de Al. P.
r Un muzeu care nu-şi găseşte... Locul de N. B.
r Primul spectacol-premieră ! de M. R.
r …Să răsară busuioc de Fl. P.
r Metaforă ? de S. G.
r Totuşi: ce repertoriu fixăm şi ce jucăm
r Peisaj teatral din capitala R.P.Bulgaria de Mihai Raicu
r Teme şi căutări în repertoriul italian contemporan de Carlo Di Stefano
r Teatrul romînesc oglindit în revista bulgară "Teatăr"
r Memoriile lui Ilinski de Horia Deleanu