Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Anul autodepăşirilor
r Autorul şi eroul său (I) de A. Karaganov
r Am început cu un recital de poezie de Gh. Ionescu-Gion
r Din însemnările mele zilnice de Paul Sava
r Însemnări despre prezenţa teatrului în actul unirii de Mihai Florea
r Unirea în pagini dramatice de Riman Emil
r Cîteva probleme ale Teatrului de Stat din Ploeşti de Mira Iosif
r Un cuvînt despre piesa lui Mihai Beniuc: “În valea cucului” de Sică Alexandrescu
r Un Brecht îndoielnic de Andrei Băleanu
r Aproape de Lorca de Florian Potra
r Greutatea de a realiza un spectacol dintr-un text slab de Eugen Nicoară
r Molière în stil Molière de Liana Maxy
r Incertitudinea unui mesaj antirăzboinic de Mira Iosif
r Un spectacol fără regizor de C. Paraschivescu
r Un colectiv entuziast
r Prima şcoală romînească de teatru de Simion Alterescu
r O zi la Institutul de Artă Teatrală“I.L.Caragiale” de Al. Andriţoiu
r Un stadiu care poate fi depăşit de M. Radnev
r Un minim de sarcini pentru o rodnicie maximă
r Fiecare spectacol – o premieră? de Fl. P.
r Muzee teatrale de Simion Alterescu
r Programe în cont debitor de Fl. P.
r Secretarii literari vorbesc de C. P.
r Contemporaneitatea pe scena teatrelor de Ira Vrabie
r Boris Lavreniev de Tatiana Nicolescu
r “Sabia lui Damocles”, o nouă piesă a lui Nazim Hikmet pe scenele sovietice de A. Krupnov
r Turneu shakespearean în U.R.S.S. de I.V.
r Creaţia mea artistică de Şu Siu-ven
r Un artist al cunoaşterii şi dialecticii de Titus Priboi