Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r O treaptă calitativ superioară
r Cu privire la unele aspecte ale dramaturgiei originale contemporane (Raportul secţiei de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor - raportor Aurel Baranga)
r Creaţia noastră dramatică şi teatrală şi necesitatea creşterii nivelului ei artistic (Raportul Direcţiei Teatrelor - raportor Mircea Avram)
r Cerinţe la o nouă etapă a teatrului nostru
r Împotriva cenuşiului în regie de Florian Potra
r Despre regie, practicism şi ambiţia regizorului de Simion Alterescu
r Ziua de azi – pe scenă ! de Victor Bîrlădeanu
r Longevitatea artistică a spectacolelor de A. Şaps
r Pentru dispariţia diletantismului de Ion Maximilian
r Stadiul actual şi perspectivele piesei într-un act de Angela Ioan
r George Calboreanu de V. Negrea
r Rolul creator al criticii teatrale de Val.Mugur
r Critica să urmărească spectacolele şi după premieră de Toma Caragiu
r Schiller şi rolul educativ al teatrului de Paul Langfelder
r Perspectiva revoluţiei de Margareta Bărbuţă
r Forţa mobilizatoare prin armonie artistică de Emil Mandric
r Un recital dramatic de Iosif Mira
r Tineretul şi revoluţia de Emil Riman
r Vorbind în glumă despre lucruri serioase de Valeria Ducea
r Unde este suflul revoluţiei ? de Ilie Rusu
r Dincolo de culisele teatrului... de Alexandru Popovici
r Fără poezia textului de Eugen Nicoară
r Iniţiativă interesantă, dar nu deplin realizată de Ilie Rusu
r Portetul unei instructoare artistice de Gheorghe Ţenţulescu
r Un spectacol educativ de Rola Beilis
r O dezbatere care deschide perspective de M. I.
r "Ghicitori pe portativ" de B.T. Rîpeanu
r În sprijinul artiştilor amatori de Al. P.
r Curaj şi voie bună de Al. P.
r Bolnavul mieu mătur de Florian Potra
r Strădanii şi necazuri în regia teatrală italiană contemporană de Carlo Di Stefano
r Un mare artist şi o monografie cu lipsuri de Mihai Florea
r Evenimente teatrele din R. P. R. în 1959
r Indice bibliografic – anul IV 1959