Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r În prag de noi victorii
r Teatru pentru publicul nou de Mihai Beniuc
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Sică Alexandrescu
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Ştefan Braborescu
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Lucia Sturdza Bulandra
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Lucia Demetrius
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Alexandru Kiriţescu
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Alexandru Mirodan
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Franz Liebhard
r Creaţia mea în aceşti 15 ani de Stamate Popescu
r Oglindă a măreţiei anilor noştri (montaj) de Mira Iosif şi Eugen Nicoară
r Arta actorilor noştri după eliberare de Margareta Bărbuţă
r Un izvor preţios al înnoirii artei noastre teatrale (răsfoind pagini de jurnal) de Horia Deleanu
r Mîndria noii şcoli romîneşti de regie de Florian Potra
r Contribuţia scenografiei la înflorirea mişcării noastre teatrale de Mircea Alexandrescu
r Arta de a crea artişti de tip nou de Costache Antoniu
r De la cupletistul Sandy-Huşi la artistul emerit Alexandru Giugaru de Valentin Silvestru
r Făuritori neştiuţi ai spectacolului de Silviu Gal
r Spectatorii noştri de T. M.
r O industrie nouă: Mecanisme şi aparate în slujba spectacolului de Ştefan Crudu
r Izvorul artei în atac de Mihai Gavril
r Cîteva date asupra teatrului de amatori de Cornelia Filipaş
r Primii paşi spre teatrul de masă de Sandu Eliad
r Proiect de hartă teatrală a ţării de V. S.
r Teatrul în arta plastică după 23 August 1944 de Amelia Pavel
r Preţuirea teatrului nostru peste hotare - spicuiri din declaraţii şi scrisori
r Teatrul nostru - sol al Romîniei Populare în lume de Ilie Rusu