Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1959
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Lenin despre tradiţie şi inovaţie de Mihai Novicov
r Chipul conducătorului de V. Pimenov
r Cum l-am înţeles pe Lenin-omul de Boris Smirnov
r O sarcină grea de Liviu Ciulei
r Moment emoţionant de Gheorghe Leahu
r Marele meu rol de Gh. Popovici-Poenaru
r Cum l-am interpretat pe Lenin de Stamate Popescu
r Lenin de B. Dmohovski
r Stanislavski şi problemele creaţiei dramatice de Ion Cazaban
r Dramaturgia lui Gogol pe scena romînească de Tatiana Nicolescu
r “Azilul de noapte”, între clasic şi experimental de Emil Mandric
r Unde este repertoriul viitoarei stagiuni ? de C. Paraschivescu
r Arta mea în aceşti 15 ani de Jules Cazaban
r Sică Alexandrescu de Al. Popovici
r Întîmplări în aer liber de Nicolae Ţic
r Birlic în Valea Cucului de Florian Potra
r Aportul unui regizor pedagog de Mircea Alexandrescu
r Superficialitate sau lipsă de idei ? de Emil Riman
r Discuţie dramatizată pe ton satiric de Angela Ioan
r În cele mai îndepărtate colţuri de I. R.
r Schimburi de experienţă creatoare de A .I.
r Din izbînzile artiştilor amatori de la Casa de Cultură “Fr. Schiller” de George Rîncu
r Conferinţe experimentale: la Bucureşti de Mihai Florea
r Conferinţe experimentale: la Timişoara de M. Al.
r Vînătoare de titluri de C. P.
r Vulgarităţi la microfon de S. Massler
r Pentru ce nu încep spectacolele teatrelor la timp ? de M. R.
r Un semn de preţuire de M. M.
r Răstălmăciri de B. Elvin
r Spectacolele teatrale la Decada Artei şi Culturii din Uzbekistan
r Nemirovici-Dancenko, dramaturg şi prozator de Horia Deleanu