Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       
Selecţie autori  
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r În prag de nouă stagiune de Costache Antoniu
r Repertoriul noii stagiuni şi perspectivele ei de Emil Mandric
r Probleme şi sarcini ale criticii noastre dramatice de Florin Tornea
r În căutarea adevărului de Eugen Nicoară
r Omul nou în opera lui M. Davidoglu de Mircea Mancaş
r Conţinutul ideologic al muncii regizorului: Note despre regia noastră pe marginea stagiunii trecute de Margareta Bărbuţă
r Ce am învăţat de la teatrul sovietic de Sică Alexandrescu
r Spre noi performanţe de Al. Popovici
r Etica comunistă, condiţie a creaţiei artistului de Niki Atanasiu
r Personalităţi regizorale (III): Akimov de Horia Deleanu
r Antiteatrul lui Eugene Ionesco de Radu Lupan
r Ioana D’Arc pe scenele noastre de Vera Călin
r O treaptă spre trezirea conştiinţelor de Gh. Mihail
r Un spectacol de culoare la o piesă de idei de Mircea Alexandrescu
r Un devotat al poeziei dramatice de Al. Pop Marţian
r Rock-and-roll la Deta ! de Tudor Mihail
r Instantaneu marin de M. Al.
r Evenimente teatrale în U. R. S. S
r Seminar cu tineri la o aniversare de Jean Grosu
r A doua stagiune a Teatrului Naţiunilor de Ossia Trilling