Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Pe drumul marelui Octombrie
r Revoluţia şi creaţia noastră de Lucia Demetrius
r Revoluţia şi creaţia noastră de Mihail Davidoglu
r Revoluţia şi creaţia noastră de Nicolae Tăutu
r Revoluţia şi creaţia noastră de Horea Popescu
r Sarcinile teatrului sovietic în etapa actuală de N. A. Mihailov
r Împreună cu poporul, în slujba poporului de V. Pimenov
r Citind o nouă piesă despre Lenin de Horia Deleanu
r Inspiratori de dramă de Emil Mandric
r Teatre de tineret, teatre cu tinereţe de Călin P. Florian
r Caracter popular şi expresie artistică de Florin Tornea
r Unitate de concepţie - varietate în mijloacele de expresie de Simion Alterescu
r Coordonate ale interpretării realist-socialiste de Valentin Silvestru
r Mesajul dramatic în arta scenografică de Mihnea Gheorghiu
r Un prilej de confruntare rodnică de Gh. Dem. Loghin
r Mesaj şi tipologie de Emil Riman
r “Ultimul mesaj” şi unele forme de expresie ale teatrului revoluţionar de Andrei Băleanu
r Umanism şi patos revoluţionar de Margareta Bărbuţă
r Umanism şi patos revoluţionar de Mircea Alexandrescu
r Umanism şi patos revoluţionar de Eugen Nicoară
r Document şi actualitate de Călin Căliman
r Accentul pe conflictul de idei de Gh. Mihail
r Şi mesajul textului, dar şi nivelul spectacolului de Ilie Rusu
r Aspectele vieţii ori problemele vieţii ? de Valentin Negrea
r Aspectele vieţii ori problemele vieţii ? de Emil Riman
r Rămăşiţe naturaliste de E. R.
r Raportul just între personaje clarifică mesajul de Rola Beilis
r În căutarea eroului comic pozitiv de M. Al.
r În căutarea eroului comic pozitiv de E. N.
r Un episod tragic, fără melodramă de Mira Iosif
r Stiluri contradictorii la acelaşi regizor de Valeria Ducea
r Consecvenţă, inconsecvenţă, pasivitate de M. Al.
r Consecvenţă, inconsecvenţă, pasivitate de E. N.
r Căutările infructuoase ale unui regizor înzestrat de I. R.
r Pondere şi discreţie de Al. P.
r Adevăr teatral şi artificii de vitrină de T. Zamfir
r Răspunderea regizorului de Olga Mănescu
r Faţă nouă a unui teatru străvechi de Emil Mandric
r Pasiune în realizarea unei piese actuale de E. N.
r Laureaţii Festivalului Teatrelor Dramatice (12 -24 octombrie 1958)
r Presa sovietică despre turneul Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" în Uniunea Sovietică
r Mîndria artei scenice romîneşti de V. Toporkov
r Vă mulţumesc, prieteni dragi de A. Şaps
r Drumul teatrului nostru e bun de Sică Alexandrescu
r Cu Mihai Buznea în Uniunea Sovietică de George Calboreanu
r Întîlnirile mele cu Hlestakov de Radu Beligan
r Ce nu au văzut spectatorii de Ion Finteşteanu
r Maeştrii în figuraţie de Al. P.
r Al.Mirodan şi unele probleme de construcţie a dramei realist-socialiste de Dumitru Solomon
r Dezbateri negativiste ? de Lascăr Sebastian
r Roman: O serioasă verificare de George Rîncu
r Bucureşti: Perspective remarcabile de E. N.
r Se îndreaptă unele greşeli de Mihai Crişan
r În preajma celui de al V-lea concurs al brigăzilor artistice de agitaţie de N. Cornea
r Bravo, Ţăndărică ! de Al. P.
r Portretul unei directoare de cămin cultural de T. Mihail
r Proiect de dicţionar teatral auxiliar de V. S.
r Muzică “de sală” de Al. P.
r Sprijin “colegial” de Al. P.
r Conspiraţia minciunii – Spicuiri din repertoriul parizian de Margareta Bărbuţă
r Noua stagiune în U.R.S.S. de Svetlana Marosin
r Acolo unde a trăit Stanislavski de A. Krupnov
r Clasicism şi actualitate în repertoriile a două mari teatre cehoslovace: Teatrul Naţional şi Teatrul Sătesc de Jean Grosu
r “Poet al naţiunii, al păcii şi al socialismului” – la moartea lui Johannes R. Becher de Alfred Margul-Sperber
r Noua stagiune a teatrelor din R. P. Bulgaria
r Caragiale "reîntîlnit" la Roma
r O contribuţie meritorie la dezvoltarea teatrului nostru de Eugen Luca