Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Consfătuirea oamenilor de teatru
r Orientarea ideologică şi practica teatrală
r Spiritul de partid şi eficienţa mesajului de Margareta Bărbuţă
r Meşterul Manole de Emil Mandric
r Anouilh şi “Invitaţie la castel” de Florin Tornea
r Însemnări despre Teatrul C.F.R.-Giuleşti de Mircea Alexandrescu
r Personalităţi regizorale (I): Tovstonogov de Horia Deleanu
r Paris ’58 şi cavalerii iraţionalismului de T. Staicu
r O.S.T.A. şi turneele de Al. Popovici
r Actori, transferuri, perturbări în repertoriu de E. C.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: U.R.S.S. de Al. P.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: Franţa de M. C.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.P.Polonă de M. B.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: Anglia de Rola Beilis
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.D.Germană de Veronica Porumbacu
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.F.Germană de Nina Cassian
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.Cehoslovacă de Mioara Cremene
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: Austria de Florian Potra
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.P.Bulgaria de Al. P.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: Finlanda de Al. P.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.P.F.Iugoslavia de Petre Solomon
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: Olanda de Mira Iosif
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.P.Mongolă de Florian Potra
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: Japonia de Al. P.
r Cronici la Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi: R.P.Romînă de M. B.
r Glasurile de Fl. I.
r Ţăranca actriţă de Iuliu Raţiu
r Un fiu al Teatrului Naţional din Bucureşti de Mihai Florea