Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Dincolo de filele calendarului de Jules Cazaban 
r Note despre dramaturgia actuală cu tematică istorică de Aurel Martin 
r Sinteza poetică a revoluţiei de Florian Potra 
r A treia soluţie de N. Luchian Botez
r Funcţia plastică a interpretării actorului de Ion Horga
r Ion Sava de I. Flavius
r Furtuna” de Shakespeare la Stratford-upon-Avon de Ossia Trilling
r Creaţia dialectală şi perspectivele teatrului italian de Carlo Di Stefano
r Mihail Kounekalis: “Între viziunea omului de azi şi viziunea antică” (interviu) de T. S.
r Iarăşi despre critica dramatică de Horia Deleanu 
r Însemnări la trei spectacole cu temă eroică de Crin Teodorescu
r Simbolul fericirii de Ecaterina Oproiu
r Înainte şi după confruntarea scenică de Letiţia Gîtză
r Simplitate şi eleganţă de Zeno Fodor
r Scînteile unui foc posibil de Florian Potra
r Teatru la microfon de Pericle Martinescu
r Teatru la televiziune de D. I. Suchianu
r Teatru de păpuşi de Al. Popovici
r Cronica cronicii de Florin Tornea
r Notaţii la problema conflictului de Emil Riman
r Regizorul de Al. O. Teodoreanu
r La moartea lui Niculescu-Buzău de Lascăr Sebastian
r Festival Gorki de Al. P.
r Jocul de-a concursul de Florian Potra
r La o recenzie ocazională de Florian Potra
r Între Gorki şi Brecht
r Sărmane Shakespeare de Valeria Ducea
r Ştiri din...
r Un neştiut prieten al teatrului de Sergiu Milorian
r Charles Dullin, omul de teatru de Paul B. Marian
r Confruntare internaţională de Mircea Alexandrescu
r Calendar