Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Despre situaţia şi sarcinile imediate în domeniul dramaturgiei de Virgil Florea
r Surorile Boga (fragmente din piesă) de Horia Lovinescu
r Partea leului (fragmente din piesă) de Const. Teodoru
r Actualitatea – izvor al varietăţii şi multiplicităţii stilurilor de Horia Bratu
r Poemul cuceririi conştiinţei de clasă de Eugen Nicoară
r O călătorie după doisprezece ani… de Miklos Tompa
r Succesul - în lumina opiniei publice teatrale maghiare de Valentin Silvestru
r În atenţia scriitorilor: teatrul la televiziune de M. Radnev
r Cum lucrăm cu autorii dramatici... de Mihai Raicu
r Multă culoare pe un desen imprecis de Mira Iosif
r Travestiuri şi piesele pentru copii de Al. Popovici
r La început de drum de Emil Riman
r Consecinţele muncii capricioase de E. N.
r Varietate de tipuri, dar şi unitate de stil de Liana Maxy
r Eroul colectiv şi unitatea spectacolului de Angela Ioan
r Un teatru îşi caută profilul de Mircea Alexandrescu
r Valori umane covîrşite de valori documentare de Mircea Alexandrescu
r Premiseele succesului de Sandina Stan
r Păpuşarii amatori în finală de Ştefan Lenkisch
r De succesele amatorilor răspund profesioniştii de L. M.
r O lovitură dată senzaţionalului de Ştefan Iureş
r Basmul s-a învechit ? de Mihai Crişan
r Victor Antonescu de S. Massler
r Un spectacol emoţionant de M. Raicu
r Un deceniu de activitate
r Domnul Ossia Trilling faţă cu realismul socialist de Emil Mandric
r Defăimătorii de profesie de la “Luzerner neueste nachrichten” de Saşa Georgescu
r Ştiri din U.R.S.S. de A. Krupnov
r Teatrul independent în Argentina de Marcello Sola  şi Carlini Carlos
r Teatrul în Anglia: Criză financiară şi de producţie de I. Flavius
r “Diplomaţii” de Peter Karvas de Jean Grosu
r Dramaturgia romînească peste hotare: în R. D. Germană
r Întîlnire cu oamenii de teatru din R. D. G.
r Dovada unei munci rodnice
r O binevenită contribuţie
r Evenimente teatrale din R. P. R. în 1958
r Indice bibliografic: Anul III - 1958