Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r 23 August ne angajează
r Consfătuirea oamenilor de teatru – Învăţăminte
r Linia revizionistă în literatură şi artă de Ciu Yan
r Drama cu temă patriotică de Dumitru Solomon
r Teatrul lui Aurel Baranga: Intrigă, eroi, semnificaţii de Dumitru Micu
r Respect turneelor ! de T. Zamfir
r De ce dibuiri şi echivocuri ? Întrebări pe marginea unei anchete a revistei “Tribuna” de Mira Iosif
r Personalităţi regizorale (II): Ohlopkov de Horia Deleanu
r “Soluţia” mistică în drama Apusului de Radu Lupan
r Cîntece şi cuvinte în teatrul de estradă de Nina Cassian
r Spectacole degradate de Al. Popovici
r “Circus” nu, nici “Magazin” de Al. P.
r Delavrancea în două versiuni de Mihai Florea
r Un spectacol nefinisat de Gh. Mihai
r Un mesaj al libertăţii de Ferencz Laszlo
r La înfiinţarea unui nou teatru de M. Fl.
r Repertoriul: problema nr.1 şi la “Ţăndărică” de Ion Hobana
r Un exemplu de Al. P.
r Ambalaje pentru …cîrlige de Saşa Georgescu
r M.H.A.T. la Londra şi Paris: un turneu de mare strălucire
r Un moment memorabil la Londra de Ossia Trilling