Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1958
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie-noiembrie
1989 decembrie
       

 
   
       
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Îndemn mereu viu
r Răspunderea dramaturgului de Florin Tornea
r Formele comicului de Valentin Silvestru
r Invitaţie la lectura lui Friedrich Wolf de Ileana Berlogea
r Interpretare omogenă de Lowis Daquin
r Actor sau laic ? de Ion Finteşteanu
r Nu se poate da un verdict de Liviu Ciulei
r Condiţia preliminară: adaptarea de Wielfried Ott
r Note despre George Mihail Zamfirescu de Sandu Teleajen
r Un inedit al lui Mihail Sebastian (fragmente dintr-un manuscris aflat în posesia actriţei Beate Fredanov)
r Nikolai Ohlopkov: “Spectatorul, oaspetele actorului” interviu de Victor Vîntu
r Păpuşile birmane de U Tha Myat
r Arhitect şi zidar de Horia Deleanu
r În căutarea unui regizor de Margareta Bărbuţă
r Memento artistic de Letiţia Gîtză
r Exigenţele poemului feeric de Florian Potra
r Teatru la televiziune de D. I. Suchianu
r Teatrul de păpuşi de Al. Popovici
r Cronica cronicii (Realitate, intenţie, realizare) de Florin Tornea
r Măiestria lui Ion Manu de Ilie Rusu
r Text şi spectacol de Al. O. Teodoreanu
r Volume preţioase dar ignorate de Mihai Florea
r Ce face “Naţionalul” ? de M. B.
r Capul de afiş !... de I. Avian
r "Ţăndărică" va fi gazdă
r M. H. A. T. la Londra
r Ştiri din...
r Evocarea unei actriţe de Raluca Iacob
r Despre teatrul de păpuşi de George Rîncu
r Un ghid preţios de L. Macedonski
r Gratuitatea unei profesii de credinţă de T. Staicu
r Calendar