Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1957
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Jocul premiselor şi concluziilor de Horia Deleanu
r Viziunea regizorului de Radu Stanca
r Virtuţile unei echipe tinere de Mihai Ghimpu
r Omogenitatea colectivului de Janos Szasz
r Regenerarea unui om de Maria Vlad
r Spiritul colectiv în spectacol de Mira Iosif
r Număr şi calitate de T. Staicu
r Montserrat decide de Florian Potra
r Încercări…căutări… de Al. Popovici
r După încă douăzeci de ani… de Mihail Lupu
r Dar unde-i… tinereţea ? de Lucia Bogdan
r Un accident de Mihai Crişan
r De ce toate acestea ? de Ion D. Sîrbu
r Rîsul moralizator de Ion D. Sîrbu
r O tragedie contemporană de Al. Dima
r Voioşia tragică de Ecaterina Oproiu
r Laureaţii concursului
r Omagiu de George Vraca
r La moartea unui om între oameni de Paul Cornea
r “Caragiale în vremea lui” de Lucian Raicu
r Două inedite (fragmente din articole nepublicate) de Camil Petrescu
r Reîntoarcerea la teatrul poetic de Simion Alterescu
r Eduardo de Filippo sau Napoli astăzi de Florian Potra
r Perspective
r Am ales teatrul... de Maria Filotti
r Belcot de Al. Critico
r Cuvinte despre păpuşarii chinezi de Margareta Niculescu
r Vilho Süvola: “Cunosc şi apreciez teatrul romînesc” de Valeria Ducea
r Însemnări despre V. Maximilian de Magda Romanescu
r Rol pe scenă, nu “rol” pe statul de salarii de I. D. S.
r Actori inovatori la Teatrul Armatei D. Vasile
r Dialog cu un cronicar de Valentin Silvestru
r Gînduri pe marginea unui concurs de Sandina Stan
r Ultimul actor din trupa lui Millo… de Leonard Paukerov
r Două piese originale de A. P.
r Discuţii despre teatru de D. Vlad
r Căi noi în operetă
r În cinstea marii sărbători
r Ştiri din...
r Poetul “Cidului” de Sergiu Milorian
r Aristofan în romîneşte de Constantin Ţoiu
r Calendar