Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1957
1957 1968 1979 ianuarie
1958 1969 1980 februarie
1959 1970 1981 martie
1960 1971 1982 aprilie
1961 1972 1983 mai
1962 1973 1984 iunie
1963 1974 1985 iulie
1964 1975 1986 august
1965 1976 1987 septembrie
1966 1977 1988 octombrie
    1989 noiembrie
      decembrie

 
   
       
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Documents

r Eliberarea, marea eliberare
r Marginalii la un concurs de Florin Tornea 
r Dezbateri asupra dramaturgiei originale
r Tragedia revoluţionară de Horia Deleanu 
r Tradiţii şi perspective de N.Barbu 
r Amintiri din teatru de Ion Manolescu 
r Teatrul comic (fragmente din piesă) de Carlo Goldoni 
r Viaţa teatrului polonez de S. Marczack-Oborski 
r Grădina poeţilor de Horia Deleanu 
r Trăinicia culturii noastre teatrale de Florian Potra 
r O tentativă dificilă de Constantin Ţoiu 
r Satirizarea birocratismului de Al. Popovici 
r Supralicitarea actorilor de Mihai Crişan 
r Circumstanţele turneului de Mircea Alexandrescu 
r Încet dar sigur de Ion D. Sîrbu  
r În stil molieresc de Marcel Breslaşu 
r Scenografia de Petru Comarnescu 
r Ana Luca de Victor D. Bumbeşti  
r Nu un simplu program… de Al. P.  
r Funcţia psihologică a grimei de I. D. S.  
r Teatrele populare de Ovidiu Drimba  
r În cinstea marii sărbători
r Ştiri din...
r Maiakovski – dramaturg de Pericle Martinescu 
r Un mare animator de Paul B. Marian 
r Calendar