Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1956
1957 1968 1979 aprilie
1958 1969 1980 iunie
1959 1970 1981 august
1960 1971 1982 septembrie
1961 1972 1983 octombrie
1962 1973 1984 noiembrie
1963 1974 1985 decembrie
1964 1975 1986  
1965 1976 1987  
1966 1977 1988  
1989  
       

 
   
       
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 2 (anul I)
iunie 1956
 


Documents

Responsabilitatea actorului de Tudor Vianu
Despre unele probleme: Eficienţă şi măiestrie artistică de Camil Petrescu
Un deschizător de drumuri de Ion Marin Sadoveanu
Forţele noastre teatrale se verifică de Costache Antoniu
Examen de maturitate de N. I. Popa
O biruinţă tinerească de Titus Lapteş
La suprafaţa contrastelor de Andrei Băleanu
Monumente scenice care “strivesc”... de Marin Iorda
Shakespeare obligă! de Ştefan Augustin Doinaş
De la comanda socială la realizarea artistică de Eugen Luca
Stanislavski şi alţii de Victor Eftimiu
Mihai Eminescu şi arta actorului de Florin Tornea
A. M. Gorki despre dramaturgie
...între dramaturgi
Teatralizarea picturii de teatru de Liviu Ciulei
Despre analiza în acţiune de Mihail Raicu
Impresii din China de W.Siegfried
Heinar Kipphardt: "Ne supără şi ne bucură lucruri asemănătoare"
Poezia contemporaneităţii de Horia Deleanu
Variaţiuni dramatice pe aceeaşi temă de Ion D. Sîrbu
A fi şi a nu fi în notă de Ecaterina Oproiu
Reţete meşteşugăreşti de Rodica Gheorghiu
Omenescul personajelor de Ştefan Popa
Dilemă stilistică de Ştefan Popa
d O montare diletantistă
de Florian Potra
d“Pseudopledoarie” pentru tinereţe de Al. Popovici
Împlinirea unui deziderat din tinereţe de Gh. Storin
Un îndreptar şi comentator al teatrului de Henrietta Sadova
“Teatrul” de Mihail Sorbul
Ion Talianu de V. Maximilian
Programe de ieri …programe de azi de Lascăr Sebastian
Plastica unui spectacol de F. P.
Învăţaţi-ne să rîdem de Ştefan Augustin Doinaş
Festivalul de la Paris
Pe Broadway şi în săli oropsite de Alf. Adania
Scriitorul local
Ştiri din...
Limbaj şi tipizare în creaţia literară de Mircea Mancaş
Experienţe trecute şi precizări de T. Staicu
Omul de teatru de Paul B. Marian
Despre arta vorbirii scenice de Maria Vlad
Calendar