Cuvânt introductiv
 
Anii de apariţie:
1956 1967 1978 1956
1957 1968 1979 aprilie
1958 1969 1980 iunie
1959 1970 1981 august
1960 1971 1982 septembrie
1961 1972 1983 octombrie
1962 1973 1984 noiembrie
1963 1974 1985 decembrie
1964 1975 1986  
1965 1976 1987  
1966 1977 1988  
1989  
       

 
   
       
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nr. 3 (anul I)
  august 1956
 Documents

Congresul scriitorilor
Naturalism în teatru de Camil Petrescu
Bilete de papagal: După 25 de ani de Tudor Arghezi
Rîsul lui Shaw deVera Călin
Note de spectator de Marcel Breslaşu
În zilele decadei de Mira Iosif
Ani, din cei cincizeci şi cinci… de V. Maximilian
Goethe: Realitate şi aparenţă (traducător Iosif C. Mătăsaru)
Stanislavski, Knebel…şi noi de Miron Niculescu
Domingo Piga:"Caragiale…scriitor chilian"de Valeria Ducea
Motoo Hatta: "Teatrul japonez are origini străvechi" de A. P.
Între concluzii şi premise de Horia Deleanu
Un preludiu promiţător de George Rafael
Debutul unui talent; În limitele textului de Florian Potra
Teatru epic sau roman teatralizat ? de Ion D. Sîrbu
Adevărul este simplu de Ştefan Augustin Doinaş
“Piesa ţărănească” de Alexandru Popovici
Un spectacol veridic şi sincer de Mircea Mancaş
Virtutea şi viciul cuminţeniei de Ecaterina Oproiu
Jocul măştilor şi triumful vieţii de I. Negoiţescu
Artistul de sub scenă de Rodica Gheorghiu
Note pe marginea unor piese nejucate de Lucia Demetrius
Reconstituiri pioase de N. Barbu
Un deziderat şi o propunere de Florian Potra
Premiile decadei
O polemică în jurul lui Racine de Valentin Lipatti
Un remarcabil dramaturg de Tamara Gane
La Belgrad şi la Moscova
Ştiri din...
  Calea către desăvîrşirea artei actorului de Irina Răchiţeanu-Şirianu
Despre natura dramaticului de O. D.
  O contribuţie la cunoaşterea tezaurului literaturii clasice de Tatiana Nicolescu
  O bună iniţiativă de Olah Tibor
  Tribuna cititorului
  Calendar